EC. Bielsko II

1. Montaż turbozespołu 13UP55 - 1996 r.
2. Bieżące pomiary diagnostyczne linii wałów od 1997 .

EC. Bielsko II

1. Montaż turbozespołu 60 MW Siemens – 2013-2014 rok .
2. Bieżące pomiary diagnostyczne linii wałów od 2014 roku

Elektrownia Wodna Dobczyce

1. Pomiary diagnostyczne linii wałów  hydrozespołów 1995 r

Elektrownia Kozienice

1. Montaże turbozespołów w latach 70-tych.
2. Remonty modernizacyjne  bloków 200 MW dla ABB i Westinghause od 1996 roku do 2013 roku.
3. Remont TG-9  500 MW

Zakłady Papiernicze i Celulozowe w Kluczach i Kwidzyniu

1. Pomiary i ustawiania równoległości wałków maszyn papierniczych.

Elektrociepłownia EC Łódź II

1. Remont kapitalny TG-1 w 1997.
2. Montaż nowej turbiny TG-4 w 1998 roku remont w 2003 roku.
3. Remont kapitalny TG- 7 w 1998 -2001 rok.
4. Remont części WP, TG-2 w 2001 roku.
5. Pomiary diagnostyczne linii wałów TG-7 w latach 1999-2001 oraz TG-2 w 2001 roku.
6. Remont kapitalny TG - 5 w 2005 roku.

Elektrociepłownia EC Łódź III

Remonty modernizacyjne wszystkich turbozespołów TG-1, TG-2 i TG-3 od 1996 roku do 2015 roku.

Elektrociepłownia EC Łódź IV

1. Remonty modernizacyjne turbozespołów  TG-1, TG-2  55 MW.
2. Remont kapitalny TG-3 105 MW w 1998 roku  , 2012 roku i  remont średni w 2000 roku.
3. Pomiary diagnostyczne TG- 2 w  i TG-3.
4. Modernizacja TG-2 w 2006 roku.

EC Jaworzno II

1. Montaż nowej turbiny TG-1 w 1998 roku.
2. Montaż nowej turbiny TG-2 w 1999 roku.
3. Remont modernizacyjny TG-1 w 2000 roku.      
4. Bieżące remonty średnie i kapitalne TG-1 i 2.

IP Kwidzyn

1. Remonty kapitalne TG-3 w 1998 i TG- 2 w 1999 - 2000 roku.
2. Pomiary diagnostyczne turbozespołów TG-2 i TG-3 w 1998 - 2000 roku.

Strony