Elektrociepłownia - ZP Świecie

1. Remont średni - TG-4 w 1995 roku.
2. Pomiary diagnostyczne TG-3 i TG-4 w 1996 i 1999.
3. Pomiary diagnostyczne TG-4 w 1997 i 1998 roku.
4. Pomiary diagnostyczne TG-2 w 2000 roku.
5. Montaż nowego bloku TG-1 w 2006 roku i remont w 2015 roku .
6. Remont kapitalny TG-2 w 2008r.

Elektrociepłownia "Stomil" Olsztyn

1. Pomiary względnych przemieszczeń pionowych turbogeneratora wraz z analizami przemieszczeń linii wałów 1994 - 1999  roku.
2. Obsługa remontu średniego 1994 - 1999 roku.
3. Remont  kapitalny w 2009 i 2013 rok z pomiarami diagnostycznymi.

Elektrociepłownia Białystok SA

1. Pomiary względnych przemieszczeń pionowych turbogeneratorów TG-1, TG-2 i TG-3 wraz z analizami linii wałów i przemieszczeń płyty fundamentu  (od 1993 nieprzerwanie).
2. Pomiary względnych przemieszczeń rurociągów pary świeżej TG-3 w 1995 roku.
3. Remonty kapitalne turbozespołów TG- 1 - Tg-4 .
4. Pomiary niwelacyjne i diagnostyczne nowego turbozespołu TG-4 w 2005 i 2006 roku.

Zakłady Chemiczne Brzeg Dolny

1. Montaż turbozespołu o mocy 30 MW.

EC Nowa (teren Huty Katowice)

1. Obsługa remontu przetwornicy zespołu prądotwórczego nr 2.
2. Remont turbiny 30 MW - TG-5 w 1998 roku.
3. Montaż turbiny 60 MW Siemens w 2014-2015 roku
4. Remont turbodmuchawy w 2015 roku
5. Remont kapitalny turbozespołu Tz-1 w 2015 roku .
6. Remont turbosprężarki w 2016 roku .

Zakłady Azotowe Chorzów

1. Pomiary i ustawienie sprężarek.

Koksownia "Przyjaźń" w Dąbrowie Górniczej

1. Pomiar i ustawienie sprężarek.
2. Pomiar zmiany położeń łożysk w turbozespole TG-2.
3. Pomiary przy montażu bloków w 2005 i 2014 roku .

Huta Szopienice

1. Pomiar i ustawienie walców walcarek w nowych liniach technologicznych.

Elektrownie Wodne "Kopin", "Nysa"

1. Obserwacje osiadań fundamentów budynków  i  turbin  EW.Nysa 1992- 1993 .
2. Ustawienie linii wałów i przekładni podczas remontu 1995/96 - EW. Kopin .
3. Ustawienie linii wałów i przekładni podczas remontu 1999/2000 - EW. Nysa.

EC. Petrochemia Płock

1. Remont TG-6 - 1996.
2. Remont FE 50 - Olefiny II w 2001 roku.
3. Bieżące remonty kapitalne 2002-2013 rok.

Strony