Elektrownia Blachownia

1. Remonty kapitalne turbozespołów TG-3, TG-4, TG-7 i TG-8.

Elektrownia Siersza

1. Remonty modernizacyjne turbozespołów TG-1, TG-2 , TG-3 ,TG-4 ,TG-5 i TG-6.
2. Stałe pomiary diagnostyczne linii wałów turbozespołów TG-1, TG-2, TG-3, TG-4, TG-5 i TG-6 oraz fundamentów i punktów referencyjnych TG-1 i TG-2.
3. Remonty kapitalne wszystkich  turbozespołów.

Elektrownia Skawina

1.  Remonty modernizacyjne - TG-1, TG-2.
2.  Montaż turbin  WK-100-6M  -TG-3, TG-4 , TG-5 , TG-6 w latach  1993-1996.

Elektrownia Łaziska

1. Bieżące remonty kapitalne turbozespołów TG-1 , TG-2 o mocy 120 M oraz  TG-9, TG-10, TG-11, TG-12 o mocy 215 MW.
2. Remonty modernizacyjne bloków TG-9, TG-10, TG-11 i TG-12 od 1995 do 2000 roku dla Alstom Power  (dawne Zamech , ABB Zamech , ABB Alstom).
3. Pomiary przestrzennego położenia ścian skraplacza TG-9 i TG-11.
4. Stałe pomiary diagnostyczne wszystkich turbin.

Elektrownia Ostrołęka A i B

1. Remonty  turbin w latach 80-tych i 90-tych XX wieku  (non stop).
2. Bieżące remonty turbozespołów TG-1, TG-2 i TG-3  o mocy  200 MW.
3. Bieżące remonty kapitalne turbozespołów średniej mocy w El Ostrołęka A.
4. Modernizacja turbiny TG-1  i  TG-3  dla Westinghouse'a.
5. Modernizacja turbiny TG-2 W 2015 roku dla Siemens i Alstom .

Elektrownia Będzin

1. Pomiary względnych przemieszczeń pionowych turbogeneratora (od 1993 do końca 1998).
2. Remont kapitalny turbiny w 2014 roku .

Elektrownia Żerań

1. Remonty turbozespołów TG-1 i TG-5.

Elektrociepłownia Siekierki

1. Obsługa remontów kapitalnych TG-1 do TG-5.

Elektrociepłownia Miechowice

1. Montaż turbozespołu TG-3 o mocy 100 MW.
2. Remont turbozespołu TG-3 o mocy 100 MW.
3. Pomiary przemieszczeń względnych TG-2 w 1995 roku i 1996 roku.

Elektrociepłownia Gdynia S.A.

1. Obsługa remontu kapitalnego Tg-1 w 2002 i 2014 rok .
2. Obsługa wymiany generatora w 2007 roku.

Strony