WYKONYWANIE POMIARÓW DRGAŃ ŁOŻYSK MASZYN WIRUJĄCYCH

I. DRGANIA BEZWZGLĘDNE

1. Wykonywanie drgań łożysk zgodnie z wymaganiami  normy10816 -  wymagania ogólne wraz z załącznikami:  

A. odnośnie aparatury pomiarowej  - możliwość wykonania  pomiarów :

 • prędkości drgań,[pasmo pomiaru 10-1000Hz oraz 10-10000Hz]
 • przyspieszeń, [pasmo pomiaru 10-10000Hz i 40 000Hz]]
 • przemieszczeń w pasmach od 10 do 1000[Hz]

B.  pomiary detekcji obwiedni łożysk

C. możliwość pomiaru  łożysk tocznych metodą  impulsów udarowych

 • pomiary stan ustalony i nieustalony [wybiegi,rozbiegi]

 

WYPOSAŻENIE:

 • ANALIZATOR VIBXPERT
 • ANALIZATOR SCHENCK
 • ANALIZATOR  16 kanałowy KSD

 

II. DRGANIA WZGLĘDNE

1. Wykonywanie drgań łożysk zgodnie z wymaganiami  normy w wymagania ogólne, wraz z załącznikami:  

A. odnośnie aparatury pomiarowej  - możliwość wykonania  pomiarów :

 • przemieszczeń  drgań [pasmo pomiaru 10-1000 Hz]
 • możliwość niezależnego zbierania danych z systemu stałego nadzoru [ Bently Nevada, Technicad] zainstalowanego  obiekcie
 • pomiary stan ustalony i nieustalony [wybiegi,rozbiegi]

 

WYPOSAŻENIE:

 • ANALIZATOR VIBXPERT
 • ANALIZATOR 32 kanałowy DAM-Par

Wyważanie wirników maszyn [generatory,wentylatory]