Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zakres - G INNE ZAGADNIENIA POMIAROWE

1. Inne zagadnienia pomiarowe wymagające dużej precyzji wykonania.
2. Pomiar kontrolny płaskości stołów traserskich.
3. Pomiary skomplikowanych warunków geometrycznych maszyn.

4. Pomiary geometrii maszyn pomocniczych w elektrowniach takich jak : wymienniki ciepła, sita

kondensatora , odżużlacze.

5. Pomiar inwentaryzacyjne i ustawianie elementów kotła energetycznego - palniki, skrzynki dyszowe,

konstrukcja.

6. Pomiary diagnostyczne i ustawianie wałów okrętowych na wszystkich rodzajach statków.

 

Copyright by www.afs.com.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.