Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zakres - C LINIA WAŁÓW TURBIN

(Dotyczy wszystkich możliwych turbozespołów)
1. Wyznaczenie teoretycznej (zakładanej) linii wałów na turbozespole,

2. Pomiary czopów łożysk, panwi łożysk w celu określenia istniejącej linii wirników turbozespołu
z wnioskami i zaleceniami końcowymi,
3. Pomiary punktów położonych na stojakach łożysk , korpusach i fundamentach w celu określenia zmian
położenie linii wirników w relacji:
a)stan zimny (postoju turbozespołu)
b)stan gorący (pracy turbozespołu) z analizą,
4. Pomiary zmian wysokości wirników (lub innych elementów) z pomiaru bezpośredniego
(z wykorzystaniem możliwości pomiaru wysokości widocznych wirujących elementów maszyny bez
konieczności ingerencji bezpośredniej !),

 

Copyright by www.afs.com.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.